Garantie en Service

  • Henckens modelspoortoebehoren garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde producten voor een tijd van 6 maanden na aflevering op materiaal- en constructiefouten.
  • Garantieaanspraken worden alleen binnen 5 werkdagen na het ontdekken van het gebrek geaccepteerd met een schriftelijke, korte omschrijving van het gebrek.
  • Alleen deugdelijke verpakkingen van retourgestuurde goederen worden van post en/of besteldiensten in ontvangst genomen. (Transportschade valt niet onder garantie.)
  • Defecte lampjes, led’s en bedradingen vallen nooit onder garantie, reparaties van de genoemde delen worden altijd volledig vervangen en aan kostprijs berekent aan de klant.
  • Voor defecte elektronica printen is de garantieperiode 6 maanden na aflevering ervan.
  • Blijkt een print te zijn beschadigd door kortsluiting of dergelijke, dan valt dit niet onder de garantiebepalingen.
  • Reparaties van printen worden eveneens aan kostprijs berekent. Na constatering van wijzigingen en/of veranderingen door de klant zelf aan onze producten vervallen alle garanties.
  • Indien wij besluiten een of ander defect artikel voor nieuw te vervangen, vervalt Uw eigendomsrecht op het defecte.
  • Vroeger aangekochtte artikelen van voor onderstaande datum vallen niet onder deze garantiebepalingen en –voorwaarden.
Comments are closed.